Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö- och kvalitetspolicy

 

Kvalitets- & miljöpolicy är för Tatsur AB (Grönmobil) med organisationsnummer 556837-2212 med juridisk adress Ringvägen 76 73133 Köping. Policyn uppdaterades 2022-11-28.

Tatsur AB:s mål är att vara en ledande i branschen inom sitt miljöarbete, med ökad omsättning kommer ökat ansvar. Vi distribuerar mobiltelefoner, tillbehör, produkter för fast och trådlös telefoni samt närliggande tjänster runt mobiltelefonens livscykel och vår målbild är att ta tillvara på så mycket som vi kan.


MILJÖPOLICY

Hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och finnas med i dialogen med våra anställda, konsulter, kunder och samarbetspartners. Vi ska naturligtvis alltid följa gällande lagkrav och arbeta med ständiga förbättringar. Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan med fokus på våra transporter, tjänsteresor samt produktkassationer. Vi jobbar alltid efter att köpa tillbaka sålda produkter från återkommande kunder för att minska miljöpåverkan.

Vi har ett individuellt och kollektivt ansvar för att använda resurserna på ett hållbart sätt inom Tatsur AB. På styrelsemöten varje kvartal har vi som stående punkt att diskutera vår miljöpåverkan och jobbar efter ständiga förbättringar.

Vi vill vara transparenta och ständigt lärande i vår process så kan du hjälpa oss eller har tips är du välkommen att kontakta oss på info@gronmobil.se


KVALITETSPOLICY

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att motsvara kundernas förväntningar och arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Har du som kund eller samarbetspartner tips på hur vi kan stärka vår kvalitet önskar vi att du kontaktar oss då vi vill vara lyhörda och transparenta.

Vi tror på att en god kvalitet och starka relationer i kombination med ett hållbart tänk skapar god lönsamhet på lång sikt.

Med vänliga hälsningar

Joakim Englund

VD Tatsur AB (grönmobil)